Skip to main content
Akordeon

Zbigniew Ignaczewski

Zbigniew Ignaczewski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w klasie akordeonu prof. dr. hab. Bogdana Dowlasza, dyplom z wyróżnieniem (1988). Od 1993 roku jest zatrudniony w macierzystej Alma Mater, gdzie od 2002 roku prowadzi klasę akordeonu. Od 1992 roku pracuje w charakterze nauczyciela gry na akordeonie w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymał w 2014 roku.

Współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi. W swoim dorobku posiada wiele koncertów w charakterze solisty i kameralisty, prawykonań utworów akordeonowych solowych i kameralnych kompozytorów polskich i niemieckich, nagrań zarejestrowanych na nośnikach elektronicznych (CD), nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz nagrań muzyki teatralnej i filmowej. Koncertował w Polsce i za granicą. W roku 1999 otrzymał nagrodę Jury „European Short Film Promotion Prize of the Wünstenrot Stiftung” za muzykę (Promotion Prize for best Music) do filmu „Jakub”, reż. Adam Guziński, podczas Filmfest Ludwigsburg Stuttgart, Niemcy. Jest zapraszany do prowadzenia wykładów i zajęć podczas kursów muzycznych w Polsce oraz w ramach współpracy międzynarodowej za granicą (Chorwacja, Italia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria).

Jego wychowankowie osiągają wiele sukcesów na konkursach akordeonowych międzynarodowych i ogólnopolskich w kategoriach solistycznych i kameralnych, między innymi w: Polsce, Austrii, Belgii, Białorusi, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Italii, Litwie, Niemczech, Słowacji, Słowenii i Szwajcarii. Są stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego. On sam uczestniczył w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych jako członek jury.

Za swoją pracę otrzymał nagrody, odznaczenia i dyplomy, między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Wojewody Łódzkiego, Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, Jury II Międzynarodowego Konkursu Akordeonowego w Popradzie (Słowacja) dla najlepszego pedagoga, Jury III Międzynarodowych Spotkań Akordeonowych Sanok’98 za szczególne osiągnięcia pedagogiczne oraz Organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu za wybitne osiągnięcia i sukcesy w pracy dydaktycznej.