Skip to main content

Struktura zarządcza

Fundacji MikulskiART

Zarząd Fundacji:

prof. dr hab. Dariusz Mikulski – Prezes Zarządu Fundacji mikulski@mikulskiart.com

Rada Fundacji:

prof. dr hab. Urszula Promińska – Przewodnicząca Rady Fundacji
urszula.prominska@mikulskiart.com

Członkowie Rady Fundacji:

prof. dr hab. Antoni Wierzbiński
antoni.wierzbinski@mikulskiart.com

mgr Zdzisław Janeta
zdzislaw.janeta@mikulskiart.com