Skip to main content

O fundacji

Prof. dr hab. Dariusz Mikulski

Fundacja MikulskiART jest instytucją pozarządową, powstałą z inicjatywy prof. dr. hab. Dariusza Mikulskiego. Statutowe cele Fundacji realizowane są poprzez: rozwój i promocję kultury i nauki; edukację kulturalną i edukację muzyczną; organizację aktywności artystycznych – koncertów, spektakli teatralnych i operowych, wystaw i wernisaży; organizację seminariów naukowych, kursów i konkursów; programowanie działalności obiektów kulturalnych; wspieranie edukacji kulturalnej poprzez udzielanie grantów i stypendiów; kultywowanie dziedzictwa narodowego, organizację spotkań z twórcami; pomoc w dostępie do edukacji kulturalnej i kultury; wspomaganie artystycznej i literackiej działalności twórczej; promowanie utalentowanych artystów; współpracę międzynarodową i wymianę kulturalną; zakup i ochronę dzieł sztuki i inne.

Do najważniejszych, zrealizowanych projektów Fundacji należą: organizacja serii koncertów w Terminalu Kultury Gocław w Warszawie pt. „Mistrzowie Pianistyki w Terminalu Gocław” podczas których zaprezentowane zostały najwspanialsze dzieła literatury fortepianowej z udziałem światowej klasy solistów; Waltorniowy Kurs Mistrzowski w Akademii Muzycznej w Łodzi adresowany do młodych adeptów sztuki waltorniowej z udziałem kursantów z Polski, Niemiec, Chin i Ukrainy jak również międzynarodowych wykładowców; koncerty muzyki kameralnej w Sowim Dworze w Dąbrowie, MikulskiART Foundation Opera Academy, MikulskiART Foundation & World Brass Association Summer Academy i inne.