Fundacje MikulskiART zaprasza na

Waltorniowy Kurs Mistrzowski – Łódź 2024

7-12 lipca 2024
AKADEMIA MUZYCZNA W ŁODZI

Profesorowie

prof. dr hab. Dariusz Mikulski (AM Łódź)
prof. Pater Arnold (Niemcy)
dr hab. Tomasz Bińkowski (UMFC Warszawa)
mgr. Dávid Bagoly (Węgry, Filharmonia Kosice)
mgr. Monika Paprocka-Całus (Filharmonia Poznańska)

Ogólny plan dzienny

9:30 – 11:00 wspólna rozgrzewka waltorniowa
11:00 – 13:00 lekcje indywidualne
13:00 – 14:00 lunch
14:00 – 17:00 lekcje indywidualne

Tematy zajęć

  • warm-up, technika, flexibility, łączenie skali, tryle wargowe, podwójne i potrójne staccato, technika zatykania, technika oddechowa
  • praca nad repertuarem
  • przygotowanie do egzaminu do orkiestry
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Waltornia to instrument o wyjątkowym brzmieniu i bogatej historii. Jej dźwięk potrafi wzruszyć serca słuchaczy i przenieść ich w świat piękna i emocji. Dla wielu muzyków grających na tym instrumencie waltornia stanowi prawdziwe wyzwanie techniczne i artystyczne. Dlatego też tak istotne jest regularne doskonalenie swoich umiejętności poprzez udział w kursach mistrzowskich, gdzie można zdobyć cenne wskazówki od doświadczonych pedagogów.

Już niedługo odbędzie się kolejna edycja prestiżowego Waltorniowego Kursu Mistrzowskiego, na który zapraszamy wszystkich pasjonatów waltorni. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 7-12 lipca tradycyjnie w Akademii Muzycznej w Łodzi.

Na kursie będziemy mieli okazję pracować z najlepszymi pedagogami w dziedzinie waltorni. Dariusz Mikulski, Pater Arnold, Tomasz Bińkowski, Monika Paprocka-Całus i David Bagoly to mistrzowie w swoim fachu, którzy dzielą się swoimi niezwykłymi umiejętnościami i doświadczeniem z uczestnikami kursu. To niepowtarzalna szansa na rozwijanie swoich umiejętności pod okiem prawdziwych ekspertów.

Oprócz zajęć indywidualnych i grupowych, na kursie odbędą się również wykłady, prelekcje i koncerty, które pozwolą poszerzyć wiedzę muzyczną i doświadczyć piękna waltorniowego brzmienia w wykonaniu mistrzów. Uczestnikom podczas kursu akompaniować będzie Joanna Kowalewska – doświadczona pianistka na co dzień współpracująca z waltornistami w Akademii Muzycznej w Łodzi.

Tematyka kursu obejmuje wiele zagadnień technicznych, takich jak techniki oddechowe, dbałość o aparat, tryle wargowe, podwójne i potrójne staccato, czy techniki legatowe. Będziemy również pracować nad odpowiednim repertuarem i przygotowaniem do egzaminu do orkiestry, co pozwoli podnieść swoje umiejętności muzyczne i artystyczne.

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona, dlatego niezwłocznie zgłoś swoje uczestnictwo, aby mieć pewność, że nie przegapisz tej unikalnej okazji. Waltorniowy Kurs Mistrzowski to wyjątkowa szansa na rozwój swoich umiejętności muzycznych pod okiem prawdziwych ekspertów. Nie czekaj, zgłoś się już dziś i dołącz do grona pasjonatów waltorni!

Zgłoszenie

Pobierz formularz i go wypełnij kliknij tutaj

Regulamin

Kliknij, aby przeczytać regulamin - Waltorniowy Kurs Mistrzowski 2024

1. Organizatorem Waltorniowego Kursu Mistrzowskiego, zwanego dalej WKM 2024 jest Katedra Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, zwana dalej Akademią oraz Fundacja „MikulskiART” zwana dalej Fundacją. Dyrektorem organizacyjnym i merytorycznym jest prof. dr hab. Dariusz Mikulski.

2.Waltorniowy Kurs Mistrzowski jest organizowany w specjalności waltornia.

3.Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą brać udział w WKM pod warunkiem dostarczenia Akademii wraz z formularzem zgłoszeniowym, wydanej na piśmie zgody opiekuna prawnego na udział w zajęciach.

4.Zajęcia w ramach WKM odbywają się w okresie od 7 do 12 lipca 2024 roku w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

5.Każdy uczestnik ma zagwarantowanych pięć 45-minutowych lekcji indywidualnych w tym praca nad repertuarem oraz nad zagadnieniami technicznymi i warsztatowymi. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie otwartej. Każdego dnia odbywać się będzie dodatkowo codzienna wspólna „rozgrzewka waltorniowa“. W ramach kursu zaplanowana jest również praca nad fragmentami studiów orkiestrowych oraz zajęcia z kameralistyki oraz praca z akompaniatorem. W ramach kursu odbędą się „mini” recitale i prezentacje muzyczne.

5.1 Harmonogram kursu:

  • 7.06.2024r., godz.17.00, sala nr 31(Pałac ul. Gdańska 32)-spotkanie organizacyjne oraz wspólna „rozgrzewka waltorniowa” i krótki recital każdego z uczestników
  • 8-12.07.2024r.,godz.10.00-12.00, sala nr 12-wspólna „rozgrzewka waltorniowa”.
  • 8-12.07.2022r.,godz.12.00-17.00, sala nr 12 oraz sala nr 31-zajecia indywidualne i grupowe z poszczególnymi pedagogami.
  • 12.07.2022r., godz. 10.00-12.00, sala nr 12-wspólna „rozgrzewka waltorniowa”, recital w wykonaniu wszystkich uczestników oraz zamknięcie kursu.

6.Uczestnicy we własnym zakresie zobowiązani są zagwarantować materiał nutowy dla pianistki-akompaniatorki.

7.Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatną rejestrację fotograficzną, fonograficzną lub audiowizualną zajęć/koncertów z ich udziałem w ramach trwania WKM dla celów reklamowych lub archiwizacyjnych Akademii oraz Fundacji. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku w mediach społecznościowych.

8.Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w ramach WKM.

9.Warunkiem uczestnictwa w kursach jest przesłanie w terminie do 05.07.2024r. (decyduje data wpłynięcia na adres info@mikulski.me) wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: info@mikulski.me wpisując w temacie wiadomości nazwę: WKM-WALTORNIA.Do formularza należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego za wybrany kurs.

10.Wysokość wpisowego dla uczestników czynnych i biernych wynosi:

A. dla uczestników czynnych–1000 PLN,
B. dla uczestników biernych–400 PLN.

11. Wpisowe należy wpłacić na rachunek Akademii Muzycznej w Łodzi:

Nazwa banku: Bank PEKAO SA II O/ Łódź
Numer rachunku 97 1240 3028 1111 0000 2822 1999
W tytule wpłaty należy wpisać: Waltorniowy Kurs Mistrzowski-waltornia

a) Kwota, wpłacana na konto tytułem opłaty za uczestnictwo, winna być dokładnie tej samej wysokości, jak podana w regulaminie.
b) Wpisowe obejmuje wyłącznie opłatę za udział w zajęciach kursu.
c) Wszystkie koszty związane z obsługą przelewu bankowego ponoszą uczestnicy.
d) Akademia oraz Fundacja nie pokrywa kosztów podróży, zakwaterowania ani wyżywienia uczestników.
e) Akademia oraz Fundacja nie pośredniczy w organizacji transportu, noclegów, wyżywienia uczestników.

12.Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

13. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi.

14. Liczba czynnych uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do grona czynnych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

15. Dodatkowe informacje dotyczące WKM można uzyskać pisząc na adres: info@mikulski.me, podając w temacie wiadomości: WKM 2024

16.Akademia przestrzega postanowień RODO zgodnie z polityką prywatności, której treść znajduje się pod adresem: http://www.amuz.lodz.pl/pl/cookies.

16.1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich podpisanego przez opiekuna prawnego formularza oznacza dobrowolną zgodę na przekazanie Akademii oraz fundacji danych osobowych oraz wyrażenie zgody na publikację wizerunku w mediach społecznościowych. Administratorem danych jest Akademia oraz Fundacja. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnej obsługi organizacyjnej kursu.